2.1 Canmeds

Dit derde en laatste deel van het boek is een pleidooi “om de wetenschappelijke en de specifieke, contextuele grondslagen waarop een hedendaags klinisch werkzaam OBGYN-prof zijn handelen kan baseren voldoende breed te houden en om bouwstenen aan te dragen voor bruggen over reductionistische onderscheidingen” (naar Delleman, 2008). Deze uitweiding over de grondslagen van de ps.som OBGYN staat zelf uiteraard niet buiten een bredere, historische context noch buiten het momenteel veel gebruikte competentiedenken als didactisch vehikel en clinical govenance als besturingsmodel.

De hierboven genoemde thematiek wordt daarom als volgt uitgewerkt:

  1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid; To reflect on ethical and political questions about health and health care, about how to relate ourselves to the condition humaine of disease, vulnerability and death;
  2. Communicatie; To communicate with patients in a far more interactive and reciprocal way in order to empower them
  3. Samenwerking; To collaborate with colleagues in a way that is no longer characterised by ‘being eminent as an ego’, but that establishes true co-creation in  highly reliable teams and organisations; 
  4. Kennis ontw. en delen; To enhance the impact of our education from improvement, through innovation onto the level of personal and scientific growth
  5. Organiseren; Organization To manage health care doing justice to its character as a complex and costly system as well as to the people who work in it;  --> sexuality
  6. Professionalitiet; To establish a professional level of work that meets the highest patient and societal demands;ongewenste intimiteiten, overdracht etc.
  7. Vakbekwaamheid; To integrate all the above tasks and roles into visible medical expertise i.c. GYN.EXAMINATION.